ThingLink Moves Into Euro Fashion with Pixboom Acquisition

ThingLink has today announced the acquisition of Pixboom, the leading interactive image tagging service for the Swedish fashion industry.

Pixboom, founded in 2008 by entrepreneurs Jonas Sujkerbuik and Daniel Aspers and based in Stockholm, enables interactive images on hundreds of Swedish fashion blogs.

ThingLink CEO Ulla Engeström said: “Sweden leads the way in fashion blogging, and we’re excited to merge our collective expertise to build innovative interactive image services for fashion brands in ways that engage consumers and communities.”

Pixboom CEO Jonas Suijkerbuijk said: “We’re thrilled to be part of ThingLink and look forward to providing Pixboom clients with full access to ThingLink’s rich array of media tags, including sound and video players, e-commerce and social tags, image embeds, and one-click image sharing to Facebook, Twitter, Tumblr and email.”

Fashion blogger Lovisa Hansson added: “During the days I have been using ThingLink, my blog stats increased, and I personally think that the images now have a different function with these tags that I can add on them.”

Pixboom CEO Jonas Suijkerbuijk will join the ThingLink Advisory Board. ThingLink will also establish a community manager position for the fashion industry.

Since launching in 2010, ThingLink has innovated the interactive image category, enabling more than 20,000 publishers of interactive images, including leaders in music, publishing, entertainment, politics, e-Commerce and education.

For more information visit ThingLink.com.

 

 

ThingLink förvärvar Pixboom och tar steget in i Europas modevärld

ThingLink har i dag meddelat att de förvärvar Pixboom, den ledande interaktiva taggningstjänsten för den svenska modeindustrin.

Stockholmsbaserade Pixboom, som grundades år 2008 av entreprenörerna Jonas Sujkerbuik och Daniel Aspers har möjliggjort för hundratals bloggare att öka interaktiviteten på sina bilder på ett enkelt och snyggt sätt.

ThingLinks VD Ulla Engeström säger: “Sverige banar väg för modebloggningen, och vi är ivriga att sammanföra vår samlade expertis för att bygga innovativa interaktiva verktyg för modeindustrin i syfte att engagera nya konsumenter och grupper på nätet”.

Pixbooms VD Jonas Suijkerbuijk säger: “Vi är glada att vara en del av ThingLink och vi ser fram emot att förse alla Pixbooms användare med full tillgång till ThingLinks samling av medietaggar, inklusive audio- och videospelare, e-handel och sociala bildtaggar, bildinfogningar samt delning till Facebook, Twitter, Tumblr och epost med en klickning.”

Modebloggaren Lovisa Hansson tillade: “Under den tid jag använt ThingLink har min statistik på bloggen gått upp, och jag tycker personligen att bilderna nu har en annan funktion med de bildtaggar som jag kan sätta ovanpå dem.”

Pixbooms VD Jonas Suijkerbuijk ansluter sig till ThingLinks rådgivande panel. ThingLink anställer också en community manager för att assistera användare inom modesektorn.

Sedan lanseringen 2010 har ThingLink förändrat den interaktiva bilden, och möjliggjort taggning av bilder för fler än 20.000 utgivare, inklusive ledare inom musik, förlagsverksamhet, underhållning, politik, e-handel och utbildning.

För mer information besök Pixbooms sida på ThingLink.com.

 

Share This Post
Related Posts
ThingLink’s Twitter Card: Update
Tips For Driving Fan Engagement with ThingLink
Cancer Research UK embraces ThingLink technology for its recent Race for Life fundraiser